Träd

Träd inspirerar, som en symbol för förnyelse, uthållighet och växande och vikten av att vara grundad i den verklighet vi lever i.

Ett träd kan bära frukt

Uttrycket växlar med årstiderna